Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > MMR vyhlásilo Zásady regionálních ...

MMR vyhlásilo Zásady regionálních programů 2005 (1)

06.12.2008: Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek dnes vyhlásil nové zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programů podpory regionálního rozvoje pro rok 2005.

Do 30. ledna 2005 mohou obce podávat na MMR žádosti o dotace ze čtyř programů podpory regionálního rozvoje:

  • Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu (dotační tituly č. 1 a 2)
  • Regionální program podpory obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá
  • Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (dotační tituly č. 1 a 2)
  • Podprogram Infrastruktura a rekonstrukce v rámci Programu podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek

Obec doručí žádost na předepsaném formuláři včetně příloh do 30. ledna roku 2005 do podatelny MMR nebo zašle jako doporučenou zásilku na adresu MMR, odbor regionálního rozvoje, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 a současně žadatel vyplní elektronicky formulář žádosti, který nalezne na webových stránkách (www.isu.cz/prr). Tato aplikace k elektronickému vkládání žádostí bude aktivována v lednu 2005.

František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj