Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > MMR posoudí projekty SROP ze ...

MMR posoudí projekty SROP ze Středočeského kraje

07.01.2009: MMR je řídícím orgánem Společného regionálního operačního programu (SROP) z fondů Evropské unie. V nejbližších dnech dostane MMR k posouzení projekty schválené Regionální radou regionu soudružnosti NUTS II Střední Čechy.

Středočeský kraj je prvním regionem, ve kterém zasedla Regionální rada a schválila projekty přijaté v programu SROP. "Ministerstvo pro místní rozvoj zajistí u definitivně schválených projektů rozhodnutí o spolufinancování ze státního rozpočtu, které bude spolu se smlouvou postoupeno žadateli," vysvětlil další postup MMR ministr Jiří Paroubek. Celý tento administrativní proces trvá zhruba dva měsíce, včetně provedených kontrol a přípravy smlouvy ze strany Sekretariátu regionální rady a následně i Centra pro regionální rozvoj. Na podpis smluv s jednotlivými žadateli tak dojde postupně zřejmě v průběhu měsíce listopadu.

Vzhledem k potřebě rozdělit finanční částku na jednotlivé roky úměrně možnostem čerpání, je na rok 2004 Monitorovacím výborem SROP (v gesci MMR) schválena částka přibližně 392,4 mil. Kč.

Střední Čechy, jako region soudružnosti NUTS II, mohou v rámci celého programového období 2004-2006 čerpat částku 1.683.655.900 korun za předpokladu, že přijaté projekty splní všechny podmínky programu.

František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj

upraveno dne: 29. 09 2004, Jana Soukalova