Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Dokončení struktur a opatření pro ...

Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni

07.01.2009: Tisková konference je pořádána v souvislosti s ukončením projektu, které je plánováno na 15. října 2004, a má za cíl seznámit veřejnost s hlavními přínosy a výsledky projektu Phare CZ.0110.03.

Tisková konference je pořádána v souvislosti s ukončením projektu, které je plánováno na 15. října 2004, a má za cíl seznámit veřejnost s hlavními přínosy a výsledky projektu. Projekt Phare CZ.0110.03. má za cíl poskytnout podporu vybraným projektům ze všech regionů ČR při jejich přípravě. Tato pomoc je směřována do vybraných opatření Operačních programů Rozvoj lidských zdrojů, Průmyslu a podnikání a SROP pro všechny regiony soudržnosti ČR s výjimkou Prahy, kde je podpořena příprava projektů pro Jednotné programové dokumenty pro Cíl 2 a Cíl 3.

Tisková konference se bude konat v pondělí, dne 11. 10. 2004 od 11.45 hod do 12.25 (cca) v Kaiserštejsném paláci, Malostranské náměstí 23, Praha 1.

Pořádání ceremoniálu předávání certifikátů úspěšným absolventům programu partneři pro projekty je plánováno v návaznosti na TK tak, aby bylo novinářům účastnícím se TK umožněn kontakt s přímými účastníky projektu. Těm bylo v rámci programu Partneři pro projekty poskytnuto odborné vedení a instruktáž pro navrhování a zpracování projektů doplněné cíleným školením. Program byl zahájen 8. 3. 2004 a probíhal formou školení v rámci modulů. Tímto způsobem bylo podporováno více než 40 poměrně malých a neinvestičních projektů, z nichž 90 % je určeno pro financování z Evropského sociálního fondu buď prostřednictvím OP RLZ nebo SROPu. Program Partneři pro projekty představuje komplexní řešení doplněné metodikou a systémem certifikace a vhodné pro podporu zpracovatelů zejména menších měkčích projektů v řadě oblastí. Počet účastníků ceremoniálu je předběžně odhadován na 80-100.

Začátek ceremoniálu je plánován na pondělí, 11. 10. 2004 na 12 hodinu rovněž v prostorách Kaiserštejnského paláce, Malostranské náměstí 23, Praha 1. V úvodu vystoupí zástupce společnosti Ecorys a pravděpodobně zástupce MPSV, následovat bude samotný ceremoniál předávání certifikátů, který bude trvat cca 15 - 20 minut. Poté budou prezentovány 2 - 3 úspěšné projekty. Předpokládané ukončení akce je ve 13 hodin.

Soubory ke stažení