Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Byt v domě s pečovatelskou službou nesmí ...

Byt v domě s pečovatelskou službou nesmí být vázán na sponzorský dar

06.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj prověří informace o poplatcích za umístění do domu s pečovatelskou službou. Podle platných pravidel se totiž za uzavření nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou neplatí.

"Uzavření nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou nesmělo a nesmí být vázáno na investiční spoluúčast ani na jiné finanční plnění ze strany nájemce," zdůrazňuje ředitel odboru podpory bydlení ministerstva pro místní rozvoj Jiří Klíma.

"Náš odbor finanční kontroly ministerstva proto informace z tisku prověří. Jestliže zjistí porušení podmínek nájmu, bude obec vyzvána k nápravě a pokud tak neučiní, předáme záležitost Ministerstvu financí" dodává ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek.

Dotační program Ministerstva pro místní rozvoj "Výstavba podporovaných bytů" vytváří podmínky pro kvalitní a odpovídající bydlení občanů se sníženou soběstačností. V domech s pečovatelskou službou je nájemné stanoveno podle cenového výměru Ministerstva financí až do výše věcně usměrňovaného nájemného. Jiné finanční plnění nesmí být od nájemce požadováno. O tom, že zřizovatelé DPS tuto podmínku nedodržují, informovala Mladá fronta DNES v článku "Místo v domově důchodců stojí sto tisíc".

František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj