Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Základní fakta o kontrolní činnosti MMR ...

Základní fakta o kontrolní činnosti MMR ČR při provozování CK - Reakce na tiskové vyjádření General

10.07.2012: MMR ČR k žádosti o koncesi na provozování cestovní kanceláře vydává stanovisko příslušnému živnostenskému odboru na základě posouzení zákonem daných náležitostí. Žadatel o koncesní listinu na provozování cestovní kanceláře ke své žádosti mimo jiné předkládá i originál pojistné smlouvy na pojištění proti úpadku v rozsahu ustanovení § 6 až 8 zákona č. 159/1999 Sb. Nastavení splátek pojistného je věcí každé pojišťovny provozující tento druh pojištění v podmínkách její pojistné smlouvy. Ministerstvo bere za účinnou pojistnou smlouvu dnem nabytí právní moci rozhodnutím o udělení koncesní listiny.

CK je povinna nastavit první splátku pojistného tak, aby smlouva byla účinná v souladu s podmínkami ust. § 6 zákona č. 159/1999 Sb. tzn. zaplacena do dne nabytí právní moci rozhodnutím o udělení koncese. Nic nebrání tomu, aby pojišťovna požadovala zaplacení první splátky (zálohy) současně s podpisem pojistné smlouvy.

O nezaplacení pojistného nás pojišťovny mají povinnost okamžitě informovat, ministerstvo následně zašle návrh na zrušení živnostenského oprávnění, pokud cestovní kancelář nepřerušila či nezrušila koncesovanou živnost na provozování CK.

Dvě cestovní kanceláře, které ohlásily úpadek, byly řádně pojištěné proti úpadku.

CK Majestic podnikala v rozporu se zákonem, informaci o nezaplacení pojistné smlouvy jsme od Generali obdrželi včera a okamžitě jsme se obrátili na příslušný živnostenský úřad s návrhem na ukončení živnosti.

Dle aktuálních informací je situace stabilizovaná, všichni turisté jsou řádně ubytování, jsou jim poskytovány veškeré zaplacené služby. Žádný z klientů se neobrátil na zastupitelský úřad v Záhřebu či ve Splitu s žádnou připomínkou, stížností či žádostí o pomoc. Návrat klientů je plánován na sobotu 14. 7. 2012 dopravcem Autodoprava Němec Letovice, tzn. předvídaným způsobem.

Vrcholí přípravy novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Hlavním účelem této dílčí novely je zvýšení ochrany spotřebitele, jeho lepší informovanost a zpřesnění podmínek podnikání pro cestovní kanceláře a cestovních agentury. Snahou ministerstva je aby tato dílčí novela začala platit hned na začátku roku 2013. Generali je členem České Asociace Pojišťoven, která v rámci přípravy novely dávala návrhy na změny v zákoně, které byly z větší části akceptovány.