Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Vyjádření ke „společné tiskové zprávě ...

Vyjádření ke „společné tiskové zprávě Zeleného kruhu, Hnutí DUHA, NESEHNUTÍ a Dopravní federace“ k novele stavebního zákona z 21. července 2015

21.07.2015: Dnešní tiskovou zprávu čtyř spolků je třeba považovat spíše za neférovou lobbistickou taktiku, protože se snaží přes média v předstihu ovlivnit mezirezortní připomínkové řízení, v němž je jeden z autorů této zprávy (Zelený kruh) standardně zastoupen.
Termín mezirezortního připomínkového řízení je uzavírán teprve dnes (tj. 21. 7. 2015) a všechny uvedené připomínky má Zelený kruh jako jedna z asociací, která sdružuje významné nevládní organizace působící v České republice, možnost uplatnit v rámci tohoto řízení. Jí podané připomínky budou samozřejmě následně standardně řešeny, stejně jako se děje s ostatními připomínkami ostatních organizací.
 
Reagovat na jednotlivé výhrady před uzavřením všech podání proto nemá praktický význam. Předkladatelé oceňují všechny snahy o zlepšení výsledné textace a chtějí ujistit i zástupce všech čtyř autorů uvedené „TZ“, že mezirezortní připomínkovací řízení je transparentní metodou, u níž není třeba se obávat vyloučení veřejnosti.
 
Připravovaná novela stavebního zákona představuje zásadní změny v umisťování a povolování staveb. Proto také byla zřízena Pracovní skupina k novele stavebního zákona, ve které jsou zástupci dotčených resortů (MPO, MD, MZE, MV, MSP, ČBÚ, MŽP, MO, MK), investorské sféry (SIA, SPS, SPD, HK ČR), profesních organizací (ČKAIT, ČKA) a dalších subjektů (ČSSP, Asociace krajů, Koordinační rada pro autorizované inspektory, SMO, Zelený kruh). Pracovní skupina se schází od října 2014, doposud se uskutečnilo 6 jednání, na kterých byly představeny a diskutovány základní teze návrhu novely a následně i první pracovní verze navrhované právní úpravy. K nim se samozřejmě odborně vyjadřoval – případně mohl vyjádřit, pokud chtěl - i přizvaný zástupce Zeleného kruhu.
Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz