Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ...

Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj k dnešní zprávě Hospodářské komory k novele stavebního zákona

23.07.2015: Dnešní tiskovou zprávu Hospodářské komory považuje Ministerstvo pro místní rozvoj za neférovou lobbistickou taktiku, protože se snaží přes média ovlivnit výsledek mezirezortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon a dalších 36 souvisejících zákonů.
Termín pro podání připomínek v rámci mezirezortního připomínkového řízení byl stanoven na 21. července 2015 a všechny připomínky uplatněné připomínkovými místy, tedy i ty, které zaslala Hospodářská komora, budou nyní standardně projednány a vypořádány. Dokud nebude tento legislativní proces ukončen, odmítá ministerstvo konkrétní připomínky komentovat. 
 
„Vzhledem k postoji a neustálým negativním mediálním prohlášením Hospodářské komory to ve mně budí pocit nutnosti mediální komunikace, ale důrazně upozorňuji, že nebudu žádný zákon řešit politicky. Bohužel jsem zklamána kroky prezidenta Hospodářské komory, který místo aby se obracel na mne, připomínky řeší přes média,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Hospodářská komora je u přípravy novely stavebního zákona od samého počátku. Dva své zástupce má v Pracovní skupině k novele stavebního zákona. Ta se od října 2014 sešla šestkrát. Na jednáních byly představeny a diskutovány základní teze návrhu novely a následně i první pracovní verze navrhované právní úpravy. Svého zástupce má Hospodářská komora i v Kolegiu ministryně pro oblast stavebního zákona.
 
Nutno také připomenout fakt, že Hospodářská komora chrání zájmy velkých developerů, s kterými nemá Česká republika obecně vzato příliš dobré zkušenosti.