Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Vyjádření MMR ČR k jednání CK Majestic ...

Vyjádření MMR ČR k jednání CK Majestic Travel

09.07.2012: Dne 9. 7. 2012 oznámila Generali Pojišťovna a.s. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, že CK Majestic Travel není pojištěna proti úpadku. Pojistná smlouva mezi CK Majestic Travel a pojišťovnou Generali nenabyla účinnosti, jelikož cestovní kancelář neuhradila pojistné a depozit a na základě této skutečnosti nebyly naplněny podmínky stanovené v pojistné smlouvě.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo cestovní kanceláři kladné stanovisko k žádosti o koncesi dne 21. 5. 2012, koncesní listina byla udělena Městským úřadem Boskovice a nabyla právní moci dne 28. 5. 2012. Zuzana Pálová, majitelka CK, však neoznámila pojišťovně, že obdržela koncesní listinu.

Přílohou žádosti o koncesi je originál pojistné smlouvy uzavřené mezi fyzickou osobou Zuzanou Pálovou a Generali Pojišťovnou a.s. Tato pojistná smlouva byla předložena v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 159/1999 Sb.

Na základě všech výše uvedených skutečností Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dnešním dnem podává příslušnému živnostenskému úřadu návrh na okamžité zrušení živnostenského oprávnění - provozování cestovní kanceláře. Dle názoru ministerstva mohou věřitelé v tomto případě uplatnit nárok v rámci insolvenčního řízení.