Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Vláda není zodpovědná za chod ROP ...

Vláda není zodpovědná za chod ROP Severozápad.

23.05.2013: Reakce Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) k vyjádření hejtmana Ústeckého kraje a předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k navrženým realokacím peněz do jiných operačních programů. V reakci je v základních faktech doloženo, že rozhodnutí o realokaci peněz nedošlo bez vědomí představitelů krajů a ROP Severozápad, a dále je vyvráceno tvrzení, že MMR ČR již nepředpokládá obnovení činnosti ROP Severozápad. Je třeba opětovně zdůraznit, že za chod programu je zodpovědný Řídící orgán ROP Severozápad, což vyplývá přímo z evropských právních předpisů. V tomto případě jde o Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad, která ROP Severozápad řídí.
Základní fakta o ROP Severozápad:
 
ROP Severozápad byl zařazen mezi rizikové programy již v roce 2011.
(Od března 2011 byla pozastavena certifikace ze strany Ministerstva financí – Platebního a certifikačního orgánu a v červnu 2011 řídící orgán obdržel ze strany Evropské komise (EK) varovný dopis, čímž došlo i k pozastavení proplácení plateb ze strany EK.)
 
Evropská komise na základě provedeného re-auditu navrhla aplikaci finanční korekce za pochybení, která byla v ROP Severozápad odhalena.
(Mimo jiné šlo o pochybení v procesu hodnocení projektů. Je třeba zdůraznit, že projekty vybírá a schvaluje pouze Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jehož složení tvoří výhradně zástupci Ústeckého a Karlovarského kraje.)
 
MMR pozastavilo předfinancování ROP Severozápad (od června 2012).
 
V červenci 2012 byl Řídící orgán ROP Severozápad poprvé informován na jednání o tom, že MMR bude vyhodnocovat rizika ROP Severozápad a zvažuje realokaci z ROP Severozápad do jiných programů.
 
O dva měsíce později MMR informovalo vládu ČR o rizicích v ROP Severozápad. Z celkového hodnocení MMR vyplynulo, že rizika jsou natolik závažná, že část prostředků ROP Severozápad by měla být realokována do jiných programů (což je závěr materiálu). Tento materiál má Řídící orgán ROP Severozápad rovněž k dispozici. (Od podzimu 2012 byla otázka realokací z ROP SZ řešena na množství jednání s představiteli ROP SZ, vč. jednání zastupitelstev obou krajů, která se konala za přítomnosti MMR a MF dne 26.03.2013)
 
Za chod programu je zodpovědný pouze Řídící orgán ROP Severozápad, což vyplývá přímo z evropských právních předpisů. V tomto případě jde o Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad, která ROP Severozápad řídí. Do této doby se Řídícímu orgánu ROP Severozápad nepodařilo problémy s úhradou finanční opravy vyřešit, což významně ovlivňuje zejména příjemce, kteří čekají na proplacení svých žádostí o platbu, které zaslali Úřadu Regionální rady.
 
Vláda ČR na jednání dne 22.05.2013 schválila návrh MMR na realokaci části prostředků z ROP Severozápad do zbývajících regionálních operačních programů. Tímto opatřením MMR usiluje o to, aby ČR nepřišla o prostředky ze strukturálních fondů, neboť situace v ROP Severozápad ukazuje, že tento region by o prostředky nenávratně přišel v důsledku nesplnění pravidla n+3 / n+2. Hlavním problémem je, že disponibilní prostředky Řídící orgán ROP Severozápad za stávající situace není schopen včas využít, problematická je i absorpční kapacita jednotlivých krajů, které jsou nejvýznamnějšími příjemci v ROP Severozápad, a jejich schopnost zajistit spolufinancování pro projekty podpořené v rámci ROP SZ (jak ostatně potvrdil i zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje na jednání zastupitelstva 25.03.2013 v Ústí n. Labem).
 
V ROP Severozápad i nadále zůstávají prostředky, které by mohly být v rámci nových výzev rozděleny mezi žadatele v regionu soudržnosti Severozápad, pokud by Řídící orgán ROP Severozápad vyřešil včas problémy s úhradou finanční korekce. V současné době by mohlo jít zhruba o 3,6 mld. Kč, což je částka, která by regionu soudržnosti Severozápad jistě pomohla při řešení stávajících regionálních problémů.
 
MMR má stále zájem o to, aby činnost ROP Severozápad byla obnovena, neboť region soudržnosti Severozápad prostředky ze strukturálních fondů nepochybně potřebuje. Podle názoru MMR, nevyřešením stávající situace ze strany Řídícího orgánu ROP Severozápad může region soudržnosti přijít o mnohem více prostředků, což pro oba kraje tvořící region soudržnosti Severozápad nebude přínosné (i ve vztahu k jejich rozpočtům). Proto apelujeme na řídící orgán, aby co nejrychleji vyřešil situaci v ROP Severozápad. Pokud řídící orgán vyřeší situaci s úhradou finanční korekce, je MMR připraveno v relativně krátkém čase obnovit předfinancování programu a Regionální rada může proplácet městům, obcím, neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům a dalším příjemcům vynaložené výdaje.