Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Velmi nízkou kvalitu článku potvrzují i ...

Velmi nízkou kvalitu článku potvrzují i zveřejněné ohlasy čtenářů

15.07.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na článek „Dům z dražby. Jeden úder kladívka a všechno je vaše, i problémy“, kde jsou kromě gramatických chyb i chyby věcného charakteru – autor míchá dražby exekuční a podle zákona o veřejných dražbách, kdy podle něj nad všemi má dohled Ministerstvo pro místní rozvoj.
Autor směšuje dražby exekuční a veřejné, přičemž každý typ probíhá podle jiného zákona a platí pro ně odlišné podmínky jak průběhu, tak i následně pro vydražitele. Dražební činnost podle zákona o veřejných dražbách není jen koncesovanou živností, ale i vázanou (dle typu předmětu dražby), exekuční dražby probíhají ve zcela odlišném režimu (v důsledku odlišného postavení exekutora).
 
Ministerstvo pro místní rozvoj dohlíží pouze na dražebníky provádějící veřejné dražby podle zákona o veřejných dražbách, dohledovou činnost neprovádí např. nad exekutory (exekučními dražbami). U veřejné dražby se v případě vydražení žádná smlouva s vydražitelem nepodepisuje (nesprávná citace Jakuba Jandy).
 
Maximální výše dražební jistoty je stanovena v zákoně o veřejných dražbách, uvedené rozpětí 10% – 30% neodpovídá příslušnému ustanovení zákona. Ne všechna práva a závazky přecházejí na vydražitele, vždy závisí na tom, kdo je navrhovatelem dražby a zda se jedná o dražbu dobrovolnou nebo nedobrovolnou. Veřejná dražba se nekoná na návrh exekutora.
Majitelem se vydražitel ve veřejné dražbě dle zákona o veřejných dražbách stane zpětně k okamžiku příklepu, avšak až po doplacení ceny dosažené vydražením (nakládat s předmětem dražby může až po doplacení).
 
Zdenka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb MMR