Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Stručné shrnutí reálných faktů o novele ...

Stručné shrnutí reálných faktů o novele Stavebního zákona

06.03.2013:  
Významně se zjednodušil a zkrátil postup pořizování územních plánů.

Celkově je možné zkrátit dobu přípravy územního plánu pro výstavbu komunikací až o 3,5 roku; byl rozšířen okruh staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Došlo k rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Nově stavby energetických vedení nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, budou pouze umisťovány a následně kolaudovány.

Účast veřejnosti ve stavebním řízení je zúžena pouze na případy, ve kterých mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení.

Zkrátila se příprava realizace staveb a vydání územního rozhodnutí v případě využití společného postupu pro posouzení vlivů na životní prostředí v územním řízení na max. tři měsíce oproti stávajícím případům, kdy vydání stanoviska EIA, mohlo trvat roky.

Byl upraven postup uzavírání veřejnoprávní smlouvy, která může nahradit jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení, což přispěje k většímu využívání tohoto institutu.

Přípravy novely Stavebního zákona se přímo účastnili zástupci odborné veřejnosti, ČKAI, SPS, Hospodářská komora.

Novela zákona byla předložena v konsensu a všichni účastníci přípravy její přijetí svorně prosazovali v poslanecké sněmovně.

Přijatá novela Stavebního zákona je nejlepší úpravou stavebního práva od roku 2001.

Požadavek SPS na absolutní vyloučení veřejnosti povede k sankcím ze strany EK v důsledku porušení evropské legislativy.