Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Stanovisko MMR k otevřenému dopisu ...

Stanovisko MMR k otevřenému dopisu Generali klientům BG Travel

25.07.2012: Pojišťovna Generali ve svém dopise klientům BG Travel informuje o tom, že nebude odškodňovat klienty, kteří si u této cestovní kanceláře v úpadku zakoupili zájezd. Zároveň pojišťovna upozorňuje na zastaralost zákonů a nekonání MMR ČR.
Proti těmto tvrzením se MMR ČR důrazně ohrazuje. Smlouva o povinném pojištění pro případ úpadku není běžnou pojistnou smlouvou, u níž pojišťovna plní přání klienta. Podle zákona 159/1999 Sb. je povinností sjednat pojištění tak, aby klient cestovní kanceláře měl v případě jejího úpadku zajištěnu repatriaci a pokud se zájezd neuskutečnil, vrácení všech vložených prostředků.

Podle zákona pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojištění podstatné. Pojišťovna je v tomto případě oprávněna domáhat se náhrady škody na cestovní kanceláři.

Pojišťovna má ze zákona povinnost informovat MMR ČR o všech skutečnostech zejména o závažných nedostatcích v hospodaření cestovní kanceláře, což Generali neučinila.

Česká právní úprava je v souladu s platnou evropskou směrnicí. Není možné ji označovat za zastaralou či nefunkční.

MMR ČR zároveň vnímá právní odpovědnost cestovní kanceláře, která porušila informační povinnost danou zákonem.

Plné znění zákona 159/1999 najdete zde: