Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Reakce na nepravdivé a zavádějící ...

Reakce na nepravdivé a zavádějící informace spol. Acta Non Verba

22.10.2013: Acta Non Verba spolu s Nadačním fondem proti korupci porovnaly ceny, za které nakupují některé úřady počítače, software a služby. "Dospěli jsme k názoru, že u některých úřadů nemůže jít jen o plýtvání, ale že se na nich krade," uvedl Vojtěch Razima, ředitel sdružení Acta Non Verba.
MMR ČR se ohrazuje proti tomu, aby blíže nespecifikované vyšší náklady byly automaticky označovány za plýtvání a krádež! MMR ČR je připraveno učinit právní kroky proti nepravdivým a zavádějícím výrokům tohoto typu.

Veškeré dodávky HW a SW byly v případě MMR ČR řádně soutěženy v rámci transparentních veřejných zakázek. MMR ČR také na významné zakázky nechává zpracovat oponentní posudky.
 
Pouhý součet nákladů na HW a SW za 3 roky a vydělení počtem zaměstnanců velmi vážně zkresluje skutečnost a důvěryhodnost takového výpočtu. Takto provedený výpočet není možné s relevantním výsledkem porovnávat mezi úřady, když v něm není zohledněn účel zakoupeného HW a SW.
 
V případě MMR ČR byly vykázány vyšší náklady zejména v souvislosti s informačními systémy, hardwarovými nástroji a softwarovými licencemi pořizovanými v rámci aktivit MMR určenými pro zajištění potřeb MMR jako gestora informačních systémů v České republice vůči Evropské komisi.
 
Jedná se jak o náklady na nástroje a služby potřebné pro zajištění řídících, kontrolních, auditních a platebních procesů pro řídící orgány operačních programů, tak pro potřeby MMR jako hlavního gestora monitorovacího systému a subjektu, který je zodpovědný za zajištění všech potřeb implementační struktury z pohledu technického řešení, rozsahu služeb a zabezpečení dat a systémů jako celku. Informační systémy se týkají celé implementační struktury, tedy všech rezortů implementující dotace z fondů EU. Jde o více jak 60 tisíc uživatelů.
 
MMR ČR tedy nenakupuje HW a SW pouze pro své zaměstnance, ale jedná se o celonárodní systémy, které užívají orgány státní správy a jejich podřízené organizace.
 


Pro doplnění: 
MMR je koordinátorem za dotace z fondů EU a zabezpečuje informační systémy pro 17  operační programů, jeden centrální systém a  datový sklad s manažerskou nadstavbou pro práci řídících orgánů operačních programů a národního koordinátora k evaluacím a  využití  trendových funkcí a reporting. MMR dále provozuje a je zodpovědné na celonárodní úrovni za provoz a funkčnost  záložního pracoviště. Náklady na většinu systémů a realizaci záložního pracoviště jsou z 85% placeny z projektů Operačního programu Technická pomoc a 15% ze státního rozpočtu.