Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Reakce na informace v článku „Všichni ...

Reakce na informace v článku „Všichni Babišovi spolupracovníci“

25.06.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje na nepravdivá zkreslená tvrzení v článku „Všichni Babišovi spolupracovníci“ otištěné v deníku E15.
Zákon o veřejných zakázkách upravuje zájmy několika protichůdných skupin. Byl proto debatován na úrovni Kolegia ministryně, expertní skupiny MMR, pracovní skupiny poslanců a senátorů a v konzultacích s resorty a profesními a neziskovými organizacemi.

Vzhledem k mnoha zájmovým skupinám dostal také mnoho připomínek. Množství těchto připomínek však mohlo být možná třetinové, kdyby MMR využilo právo nevyzývat k připomínkám ty subjekty, u nichž mu to zákon neukládá. Velké množství připomínek je tedy paradoxně důsledkem ochoty MMR otevřít transparentně připomínkové řízení nebývale velkému počtu zájemců. Řada připomínek je bohužel od autorů, kteří neznají evropské právo, a proto jde proti jeho dikci. Tyto připomínky tedy nebude možné přijmout bez ohledu na ochotu navrhovatelů zákona.
 
Zásadní nepravdou rovněž je, že je zákon delší. To totiž platí počtem paragrafů. Reálná délka navrhovaného zákona (tedy na počet slov) je o 25% kratší. Je to tím, že je důsledněji rozčleněn, aby byl přehlednější.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí k Novému zákonu o zadávání veřejných zakázek s cílem vysvětlit a zpřesnit důležitou, ale často velmi odbornou problematiku pro širokou veřejnost. Často kladené dotazy jsou zde

Článek si můžete přečíst zde    .
Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz