Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Reakce MMR na kritiku novely stavebního ...

Reakce MMR na kritiku novely stavebního zákona

26.02.2013: MMR reaguje na kritiku Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a dalších subjektů, kteří se opřeli do novely stavebního zákona.
Novela stavebního zákona byla široce a podrobně projednávána s odbornou veřejností. Hospodářská komora ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další subjekty se účastnily pravidelných jednání, která na toto téma probíhala dva roky. Řada jejich návrhů byla akceptována. Jen výjimečně nebyly akceptovány ty návrhy, které by znamenaly kolizi s evropskou legislativou. Pokud by k takové kolizi došlo, existuje riziko, že by evropské prostředky nemohly být využívány na stavby, jejichž povolovací proces by se opíral o tato kolizní ustanovení. Všechny připomínky byly řádně vypořádány na společných jednáních. Obdobný názor jako MMR zastává též odbor kompatibility Vlády ČR. Novelu stavebního zákona považujeme za nejlepší úpravu oblasti stavebního práva od roku 2001, kdy byla do českého právního řádu implementována směrnice EIA.