Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Náměstek Braun o skutečném stavu čerpání ...

Náměstek Braun o skutečném stavu čerpání evropských dotací

19.03.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR reaguje na informaci, kterou v pondělí 17.03.2014 zveřejnil týdeník Euro. Článek uvádí, že Česká republika bude muset vrátit Evropské komisi deset miliard korun z celkových 16 miliard, které mohla v loňském roce vyčerpat z fondů EU. Rád bych uvedl na pravou míru některé údaje o čerpání evropských fondů, které v článku nebyly správně interpretovány.
10. února 2014 se uskutečnilo jednání vlády, na kterém byla projednána analýza rizika nevyčerpání prostředků z fondů EU, kterou připravilo naše ministerstvo. Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová zde uvedla, že ČR hrozí za loňský rok nedočerpání deset miliard korun, přičemž celková ohrožená částka v rámci celé EU činí 16 miliard. Údaj 16 miliard korun se tedy nevztahuje k ročním alokacím českých programů. Na programy v ČR bylo v r. 2013 proplaceno z EU 92,5 mld. Kč.

Od začátku programového období do konce roku 2013 měla ČR vyčerpat cca 465,7 miliard korun. I přesto, že za celou ČR bylo vyčerpáno více, než byl stanovený limit (515 mld. Kč žádostí o platbu a předběžných plateb), plnění tzv. pravidla n+3/2 se počítá na úrovni jednotlivých operačních programů. Některým operačním programům se tak nepodařilo splnit roční limity čerpání, čímž hrozí, že o část peněz přijdou. Důležitým faktorem, který měl jistě vliv na včasné dočerpání prostředků, je, že v roce 2013 se scházely termíny pro dočerpání alokací z let 2010 a 2011, což představuje dvojnásobný objem finančních prostředků, který musel být zaslán Evropské komisi k proplacení. Různé země mají odlišné podmínky, české operační programy musely do konce roku 2013 vyčerpat zhruba 65 % své celkové alokace (pro srovnání od roku 2007 do konce roku 2012 muselo být vyčerpáno 31 %).

Ačkoli v takto pokročilé fázi programového období 2007-2013 jsou možnosti řešení problémů a významných zpoždění z minulosti omezené, stále existuje prostor pro realizaci kroků vedoucí k maximálnímu a efektivnímu využití evropských prostředků. Jedním z významných nástrojů jsou v současnosti krizové plány operačních programů, které mají eliminovat hlavní rizika a snížit objem nevyčerpaných prostředků v roce 2014 a na konci programového období 2007-2013. Klíčovým předpokladem pro to, abychom dosáhli snížení odhadovaných ztrát, je zajištění včasného plnění těchto plánů a spolupráce ze strany řídících orgánů operačních programů. Mezi navrženými opatřeními je například vyhlášení nových výzev na projekty s vysokým obratem, odstoupení od rizikových projektů a přesun finančních prostředků uvnitř jednotlivých programů do oblastí s větším potenciálem čerpání.

ČR dokázala od svého vstupu do Evropské unie, tedy v letech 2004-2013, získat ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti přibližně 420 miliard korun. Nejedná se o konečné číslo; čerpání za programové období 2007-2013 bude dobíhat ještě zhruba dva roky a většina dostupných prostředků je přidělena v dosud probíhajících projektech. Celková vyčerpaná suma by se tak mohla až zdvojnásobit do konce roku 2015. V celém systému fondů pak zbývá ještě necelých 400 miliard korun. Zdůrazňuji, že prioritou není dočerpat veškeré dostupné prostředky z fondů EU, ale především jejich smysluplné a efektivní využití pro rozvoj české ekonomiky.
 
Daniel Braun
první náměstek ministryně pro Národní orgán pro koordinaci