Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > NKÚ hodnotí ministerstva dle ...

NKÚ hodnotí ministerstva dle nejednoznačných účetních metodik

22.01.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí se závěry kontroly NKÚ – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016. NKÚ uvádí, že nalezl nesprávnosti ve výši 8 mld. Kč. Je zvláštní, že i předchozí nálezy NKÚ v oblasti vedení účetnictví na ostatních ministerstvech, byly rovněž v řádech miliard korun. Kontrolou NKÚ bylo nicméně také zjištěno, že stav doložený celkovou výší nesprávností se na MMR zlepšil. Dále z kontroly NKÚ nevyplynula žádná sankce.
MMR při hospodaření a vykazování účetnictví postupuje vždy transparentně a dle platných účetních zákonů a nařízení. Z nálezu NKÚ je zcela evidentní, že vychází z odlišného odborného názoru. MMR tyto své postupy konzultovalo a konzultuje s Ministerstvem financí, které je odborných gestorem a metodikem v oblasti účtování vybraných účetních jednotek. Konzultace probíhaly zejména v oblastech, které nejsou dostatečně řešeny v rámci platné legislativy. 

Některé nesprávnosti ze závěru kontroly NKÚ byly především formálního charakteru, kdy došlo například k záměně syntetických účtů v rámci jedné účtové skupiny bez vlivu na výsledek hospodaření. Jako vysloveně marginální vadu vnímáme např. určení aktuálního roku v ZÚ (Závěrečném úču): MMR uvádí „v roce“, NKU uvádí „v roce 2016“.


Kontakt pro média:
Vilém Frček
Odbor komunikace
Tel.: +420 724 639 428
E-mail: vilem.frcek@mmr.cz