Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Mediální reakce na článek „Sono Centrum ...

Mediální reakce na článek „Sono Centrum půjde do dražby. Vyvolávací cena bude 198 milionů“

08.10.2014: Článek byl uveřejněn dne 2. 10. 2014 na portálu iDNES.cz
V článku se hovoří o veřejné dražbě dobrovolné konané dle podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, což bylo zjištěno z veřejně dostupných informací uvedených na Centrální adrese. Podle těchto údajů je veřejná dražba dobrovolná brněnského hudebního klubu Sono Centrum vyhlášena na 19. 11. 2014 dražební společností PROKONZULTA, a.s.
 
Navrhovatel této veřejné dobrovolné dražby Jiří Štopl v článku uvádí: „Je to dobrovolná dražba, takže pokud se mi výsledná cena nebude líbit, k prodeji nedojde“.
 
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 30 následující:
(1)   Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
 
Úhrada ceny dosažené vydražením má tedy deklaratorní účinek ve vztahu k nabytí vlastnictví. To znamená, že pouze osvědčuje existenci již vzniklého právního vztahu, kterým je nabytí vlastnictví k předmětu dražby na základě uděleného příklepu ve veřejné dražbě.
Jedinou zákonnou možností zmaření dražby je pouze neuhrazení dosažené ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě tak, jak je stanoveno v paragrafu 2 písm. n) výše uvedeného zákona. Zmařením dražby tedy nedojde k nabytí deklaratorního účinku příklepu ve veřejné dražbě a nastanou podmínky pro splnění paragrafu 24, odst. (1), který stanovuje, že vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě.
 
Zákon o veřejných dražbách tedy v žádném případě neumožňuje, aby jakýkoli z účastníků veřejné dražby (vydražitel, dražebník, navrhovatel) od dražby „odstoupil“ po udělení příklepu v dražbě. Není proto ani možné, jak je uvedeno v článku, aby navrhovatel dražby zmařil nebo „zrušil“ dražbu pro nevyhovující cenu dosaženou vydražením.
Citaci v článku považujeme buď za nesprávně uvedenou, nebo vyplývající z nedostatečné znalosti příslušné legislativy.