Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > MMR: Zpráva NKÚ se týká období před pěti ...

MMR: Zpráva NKÚ se týká období před pěti lety

29.03.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Karly Šlechtové vítá snahu NKÚ důsledně kontrolovat peníze vydávané na sociální bydlení. Důrazně ovšem upozorňuje, že zjištění dnes publikované zprávy se týká hlavně období téměř před pěti lety. Nynější nález NKÚ řešila ministryně Karla Šlechtová ihned po svém nástupu do funkce, a proto již v loňském roce zařadila do Plánu nelegislativních prací vlády pro rok 2016 revizi Koncepce bydlení.
Například NKÚ kritizovaná koncepce podpory bydlení zadaná externí firmě vznikla v roce 2011. Také programová dokumentace, která se týká kontroly NKÚ, byla platná pouze do roku 2015.
 
MMR pod vedením ministryně Karly Šlechtové vytvořilo pro období let 2016 až 2020 novou programovou dokumentaci, která již plně odpovídá současným potřebám sociální bytové politiky. Například jakákoli nová výstavba sociálních bytů je od roku 2016 vázána na věcné zdůvodnění záměru a na analýzu potřebnosti bytů v dané lokalitě.
 
Nová pravidla také znesnadňují pronajímat byty jiným, než sociálně znevýhodněným občanům (jde například o matky s dětmi, invalidy). Od letošního roku musí příjemce dotací periodicky hlásit a zdůvodňovat obsazenost bytů včetně sociální struktury obyvatelstva.
 
Nařízení vlády, které počítá s podporou na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let, které pečují o dítě do 6 let se začalo připravovat již koncem roku 2014 a  výhodné úvěry pro mladé bude nově administrovat Státní fond rozvoje bydlení, tedy již bez bank.  
Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Vedoucí tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj
+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz