Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Jankovský: Úpravy novely jsou pro stát ...

Jankovský: Úpravy novely jsou pro stát Pyrrhovým vítězstvím

13.10.2011: Výbor pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na svém dnešním zasedání schválil celou řadu návrhů k novele zákona o veřejných zakázkách. Zásadním způsobem tak přetvořil vládní návrh pečlivě připravovaný více než rok. Já a moji podřízení jsme v posledních dnech byli napadáni ze všech stran, že se snažíme tyto návrhy blokovat. Jen málokoho zajímaly faktické argumenty, stačilo opojení étosem protikorupčního boje.
Ač nerad, musím konstatovat, že toto vítězství se může stát pro Českou republiku velmi bolestným. Nikdo v rámci smršti pozměňovacích návrhů totiž neřešil reálné dopady změn, v nichž kvalita myšlenky výrazně pokulhává za reálným zpracováním. Návrhy předložené zejména stranou TOP09 jsou polotovarem, který neřeší problémy jako celek. Naopak:
  • mají potenciál způsobit mnoho výkladových a aplikačních problémů. 
  • s jejich aplikací je spojeno vysoké riziko soudních sporů a žalob na náhradu škody.
  • není jasné, zda jsou úpravy slučitelné s evropskou legislativou.
  • není nikterak zřejmé, o kolik se zvednou náklady státní správy, kdo je uhradí a kde se na ně vezmou peníze v již vládou schváleném státním rozpočtu
  • a v neposlední řadě, není vůbec jisté, že tato opatření přinesou efekt, který si od nich jejich autoři z řad poslanců a různých neziskových organizací slibují. 
     
Tento legislativní návrh byl předložen minulý pátek v den jednání výboru, kde ho většina poslanců viděla poprvé. Novela zákona přitom vzniká více než rok na široké platformě napříč stranami, odborníky a neziskovými organizacemi (viz Expertní skupina MMR).
 
Nikdo nechce být prorokem špatných zpráv. Mám však obavy, že místo novely zákona, která přispěje k očištění české ekonomiky i státní správy a která bude stabilním základem pro další rozvoj, dnes poslanci nakročili ke schválení „nedodělku“, který bude muset do půl roku projít dalšími úpravami.

ing. Kamil Jankovský
ministr pro místní rozvoj
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. 
Průběh přípravy novely zákona o veřejných zakázkách a zejména průběh legislativního procesu zachycuje příloha "Jak vzniká zákon o veřejných zakázkách"