Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > EK nezmrazila ČR 100 miliard Kč

EK nezmrazila ČR 100 miliard Kč

13.01.2014: MMR ČR považuje informace použité v článku v MF Dnes „Evropská unie zmrazila Česku dotace za 100 miliard EU“ za zavádějící a nepřesné. Článek vychází z různých informací poskytnutých MMR, ROP Střední Čechy, MF, MPO a EK.
MMR ČR ujišťuje, že navrhované korekce EK nemají žádný vliv na žadatele a příjemce a tudíž není zablokováno či „zmrazeno“ stávající čerpání dotací. ČR  nesouhlasí s některými závěry EK a usiluje o nulovou korekci, případně o její snížení. Současně je třeba zopakovat, že dle evropských pravidel zodpovídá za řízení operačních programů příslušný řídící orgán, tj. regionální rada regionálního operačního programu, nebo příslušné ministerstvo.

Reakce na některá použitá tvrzení ve zmiňovaném článku:

„ČR má zmrazeno 100 mld. Kč.“
Vyjádření MMR: Údaj je zavádějící, odpovídá součtu alokací obou operačních programů. V současné době probíhají jednání s Evropskou komisí k odstranění identifikovaných nedostatků a k co nejrychlejšímu odblokování průběžných plateb. Na rozdělování dotací a realizaci projektů nemá vliv.

„České úřady problém dosud tajily.“
Vyjádření MMR: České úřady problém netajily. Česká strana má dva měsíce na odpověď od obdržení české verze dopisu Evropské komise. V současné době tak probíhají jednání k identifikovaným nedostatkům ze strany Evropské komise a bylo by předčasné hovořit o konkrétních závěrech, pokud dosud nepadlo finální stanovisko. Předběžné zprávy z auditů Evropské komise jsou navíc tajné/důvěrné a nesmí se zveřejňovat.


„Úřady včetně regionální rady programu Střední Čechy opět odmítají poskytnout dopis z komise a nechtějí ani sdělit, jaké manipulace při veřejných soutěžích si vysloužily pokutu.“
Vyjádření MMR: Není běžnou praxí takové dopisy předávat médiím, jedná se o otevřenou problematiku, která je v řešení. Nevhodná medializace může ČR ve vyjednávání s EK poškodit. MMR pravidelně informuje vládu o rizicích v programech a řídící orgány, které jsou rizikové, předkládají vládě samy informace o plnění opatření ke snížení rizik.


„Ministerstvo (financí) požádalo o proplacení středočeských projektů až vloni v listopadu, ale Evropská komise to oficiálním dopisem odmítla.“
Vyjádření MMR: O tomto riziku ČR věděla, přesto ho podstoupila, aby o evropské prostředky nepřišla nesplněním pravidla n+3 / n+2.