Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Mediální reakce > Acta non verba zveřejňuje mylné informace

Acta non verba zveřejňuje mylné informace

31.10.2012: Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí se zavádějící informací, že „MMR zbytečně utratí asi tři miliony korun za tisk“, kterou poskytl ředitel obecně prospěšné organizace Acta non verba Vojtěch Razima agentuře ČTK.
Acta non verba (ANV) si vyžádala informace o nákladech na tisk dokumentů v posledních třech letech od 22 institucí veřejné správy. Dle názoru MMR, průměrnou cenu za vytištění jedné stránky vytvořila ANV pouhým sečtením všech nákladů na tisk, které obsahovaly nákup nových tiskáren a kopírovacích strojů, nákup tonerů a obdobného spotřebního materiálu, a dále náklady na servis, údržbu a opravy. Součet těchto položek za poslední tři roky vydělili počtem nakoupených stránek A4, aniž by např. zohlednili, jestli byly potištěny jednostranně či oboustranně.

V případě MMR byla výsledná cena ovlivněna i dalšími skutečnostmi:

1. Nákup nových tiskáren a multifunkčních zařízení

MMR vybavení zdědilo z větší části z let minulých. Pořizovací cena těchto zařízení byla tehdy minimální, ale náklady na tisk jsou nepoměrně vyšší. Na základě auditu ministerstvo postupně vyřazuje tyto neefektivní osobní tiskárny, které nahrazuje o něco dražšími, ale na provoz levnějšími multifunkčními tiskárnami, určenými pro více uživatelů. Hromadné tisky nezadává MMR externě, jak je běžné u jiných státních organizací, ale tiskne na vlastním pracovišti reprografie, kde jsou náklady nejnižší. Moderní multifunkční stroje, nakoupené pro MMR po roce 2010, mají náklady na tisk včetně papíru v průměru okolo 0,50Kč černobíle a 1,20Kč za stránku barevně.

2. Tonery, cartridge a obdobný spotřební materiál

Tato položka zahrnuje mimo jiné i náklady na materiál pro vazby dokumentů a ostatní doplňkový materiál používaný v centrální reprografii MMR, což opět navyšuje vypočítanou cenu za tisk jedné strany.

3. Servis, údržba, opravy

Vyšší náklady na servis souvisí se zastaralým zařízením, které mimo vyšších nákladů na tisk má také vyšší náklady na opravy. MMR má v současné době 83 multifunkčních strojů, z nichž 10 je mladších tří let, a k tomu cca 120 provozuschopných osobních tiskáren. Ostatní tiskárny ve statistice jsou staré nefunkční stroje, které dosud nebyly vyřazeny z účetní evidence.