Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Povinně zveřejněné informace > Struktura informací zveřejňovaných o ...

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

31.01.2014: Povinně zveřejňované informace s jejich stanovená struktura dle § 21 odst. 3 písm. a) Zákona č. 106/1999 Sb. a dle Vyhlášky 442/2006 Sb. (přílohy č. 1).

Číslo

Položka

Obsah

1.

Název

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

2.

Důvod a způsob založení

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem č. 272/1996, kterým byla stanovena jeho působnost jako ústředního orgánu státní správy České republiky.

3.

Organizační struktura

Informace na:     Organizační struktura MMR [PDF, 142.57KB]

4.

Kontaktní spojení

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6,

110 15 Praha 1

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6,

110 15 Praha 1

4.3

Úřední hodiny

Úřední hodiny informačního centra:

Po a St: 8:00 - 17:00

4.4

Telefonní čísla

Ústředna:  +420 224 861 111

4.5

Čísla faxu

Centrální číslo:  +420 224 861 333

4.6

Adresa internetové stránky

http://www.mmr.cz

4.7

Adresa e-podatelny

posta@mmr.cz

 

podatelna@mmr.cz

4.8

Další elektronické adresy

info@mmr.cz

5.

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu MMR:

19-629001/0710

 

Za úkony správního řízení, které podléhají zpoplatnění, se platí správní poplatky na účet:

3711-629001/0710 (variabilní symbol: IČO u PO a datum narození u FO)

Konstantní symbol: 

4318

Variabilní symbol:

IČO organizace (nebo rodné číslo osoby)

6.

66 00 22 22

7.

DIČ

cz66002222

8.

Dokumenty

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Informace na:

http://www.mmr.cz/Koncepce-a-strategie

8.2

Rozpočet

Roční zpráva kapitoly MMR za rok 2008:

 Zpráva o závěrečném účtu 2008 (pdf - 634,89 KB)

9.

Žádosti o informace

Poštou:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1


Telefonicky:
22486 1282, 22486 1138 (informace pro veřejnost)
22486 1111 (ústředna)


Faxem:
22486 1333 (centrální fax)

E-mailem:
info@mmr.cz

 

Přiložené dokumenty:

 Formulář žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 S. - pro fyzické osoby


 Formulář žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 S. - pro právnické osoby 

10.

Příjem žádostí a další podání

Podatelna MMR ČR

Po - Pá 7. 45 - 16. 15 hod.

 

Elektronická podatelna

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím
E-mail:
podatelna@mmr.cz

 

Elektronická podatelna

Dle zákona o elektronickém podpisu
E-mail:
posta@mmr.cz

    Certifikát zabezpečení ke stažení [ZIP archív, 1.86KB] 

(do dubna 2013 v testovacím režimu)

11.

Opravné prostředky

Mezi opravné prostředky patří podle § 16:

Odvolání.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

12.

Formuláře

MMR nepoužívá

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

14.

Předpisy

14.1

Nejdůležitější používané předpisy

Informace na:

Právní předpisy související s činností MMR

14.2

Vydané právní předpisy

Informace na:

Právní předpisy související s činností MMR

15.

Úhrady za poskytování informací

15.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace na:

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. § 106/1999 Sb.     

15.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

MMR zde nemá nadřízený orgán.

16.

Licenční smlouvy

16.1

Vzory licenčních smluv

MMR licenční smlouvy nepoužívá.

16.2

Výhradní licence

MMR licenční smlouvy nepoužívá.

17.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

 

18.

Seznam organizací

Informace na:
Právní subjekty a organizační složky státu spravované MMR