Často kladené otázky ke klíčovým agendám MMR

Hledáte informace, které Vás zajímají? Připravili jsme pro Vás souhrn nejčastějších dotazů.

FAQ - Národní elektronický nástroj

Co je to Národní elektronický nástroj? Proč je dobré ho využívat?
 

Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém, který je ve vlastnictví MMR a je volně dostupný  na webové adrese https://nen.nipez.cz    . Cílem NEN je pomoci všem zainteresovaným subjektům (veřejnost, zadavatel, dodavatel, externí administrátor) při elektronickém zadávání veřejných zakázek, sektorových veřejných zakázek a koncesí (mimo/v režimu zákona o veřejných zakázkách), jež je zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanovené jako povinné od dubna 2018.
 
NEN je přístupný všem subjektům zdarma (s výjimkou poplatků za provádění úkonů zpoplatněných
třetími stranami — např. uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, vydání kvalifikovaného certifikátu pro zaručený elektronický podpis apod.). Tyto náklady nese přímo zadavatel nebo dodavatel.
 
Co přinese NEN zadavateli?

V současné době NEN pomůže realizovat následující zadávací řízení:
 
 1. Přímé zadání u veřejné zakázky malého rozsahu
 2. Uzavřená výzva
 3. Otevřená výzva
 4. E-aukce malého rozsahu
 5. Zadávání VZ na základě rámcové smlouvy s jedním uchazečem (mimo režim ZVZ)
 6. Zadávání VZ na základě rámcové smlouvy s více uchazeči (mimo režim ZVZ)
 7. Otevřené řízení
 8. Zavedení DNS v otevřeném řízení
 9. Zadávání VZ v DNS
 10. Užší řízení
 11. Zjednodušené podlimitní řízení
 12. Jednací řízení s uveřejněním
 13. Jednací řízení s uveřejněním (bez uveřejnění) – dle § 22 odst. 2 ZVZ
 14. Jednací řízení bez uveřejnění
 15. Přímé zadání (v případě aplikace zákonné výjimky dle § 18-20 ZVZ)
 16. Soutěžní dialog
 17. Zadávání VZ na základě rámcové smlouvy s jedním uchazečem v režimu ZVZ
 18. Zadávání VZ na základě rámcové smlouvy s více uchazeči v režimu ZVZ
 19. Koncesní řízení (bez koncesního dialogu)
 20. Koncesní řízení s koncesním dialogem
 21. Výběr subdodavatele stavebních prací v koncesích
 22. Otevřená výzva subdodavateli
 23. Uzavřená výzva subdodavateli
 24. Přímé zadání subdodavateli
 25. Otevřená soutěž o návrh
 26. Užší soutěž o návrh
 27. Průzkum trhu
NEN umožňuje podporovaná zadávací řízení administrovat:
 
-   plně elektronicky (např. elektronické podávání nabídek),
-   listině (pouze listinné podávání nabídek),
-   kombinací obou možností (umožnění jak elektronického, tak listinného podávání nabídek).  

K dispozici zde je přes 100 přednastavených šablon dokumentů (zadávací dokumentace, výzva k podání nabídky, atd.) s možností jejich individuálních úprav. Kromě toho je možné využívat přednastavených vzorů veřejné zakázky:

-   Vzor pouze pro „hodnotící kritéria“
-   Vzor pro celou specifikaci veřejné zakázky
-   Vzory až na úroveň každého pracovníka (každý pracovník má svou verzi zadávacích podmínek) Zadavatel má současně možnost vytvořit si vlastní vzory a následně je využít při administraci jiné zakázky 

Zadavatel také může využít metodickou podporu NEN. K dispozici je zcela zdarma:

-   Přes 20 uživatelských příruček k jednotlivým zadávacím postupů,
-   Metodická nápověda je umístěná přímo v systému nad každým formulářem (při specifikaci kvalifikačních předpokladů je možno zobrazit si relevantní ustanovení zákona o veřejných zakázkách, apod.)
-   Nastavení NEN dle vlastních potřeb organizace, a to v oblastech veřejných zakázek malého rozsahu, nastavení hodnotících komisí, lhůt pro otevírání nabídek, apod. Detailní popis funkčností NEN je k dispozici na https://nen.nipez.cz v sekci „uživatelské příručky“.
 
Kdy mohu začít NEN využívat a co je k tomu potřeba?
 
-   Testovací prostředí NEN můžete nalézt na adrese https://nen-ref.nipez.cz
-   Produkční prostředí je k dispozici na adrese https://nen.nipez.cz     a slouží pro zadávání veřejných zakázek v režimu i mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 
Podmínky registrace do NEN a potřebné technické náležitosti se dozvíte na výše uvedených webových stránkách, v sekci „Provozní řád“, nebo prostřednictvím uživatelské podpory NEN.
    
Kde získat další informace?

Aktuální stav využívání NEN: http://nenkomfortne.cz/    
 
Metodická podpora Provozovatele NEN :
-   k dispozici na telefonní lince +420 841 888 841,
-   e-mailové adrese HotlineNEN@nipez.cz
-   nástroji „ServiceDesk“, jež je dostupný přímo z adresy https://nen.nipez.cz či https://nen-ref.nipez.cz pro každého