Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Newsletter MMR pro regionální rozvoj > Rozhovor: Soutěž přinesla povzbuzení a ...

Rozhovor: Soutěž přinesla povzbuzení a motivaci do další práce pro naši obec

Rozhovor s Josefem Jarcovjákem, starostou obce Kašava, která vyhrála minulý ročník soutěže Vesnice roku.Proč jste se přihlásili do soutěže Vesnice roku?


Protože „sranda mosí byt, aj kdyby na chleba nebylo“ a teď vážně - protože je to skvělá příležitost posílit pospolitost obecní komunity, porovnat se s ostatními a zapojit širokou občanskou veřejnost do nádherné aktivity, která jim v konečném důsledku okrášlí jejich domov, jejich život.
 
Zapojili se vaši občané (rádi) do prezentace obce?

Ano, zapojili a velmi rádi. Už při přípravě prezentací bylo hodně veselo. Při návštěvách komise to byla velká nervozita, ale po odjezdu komisařů nervozita ze všech spadla a dlouho do noci se probíraly čerstvé zážitky. Co se povedlo, co se nepovedlo, co příště uděláme lépe a jaké máme šance na umístění. Vítězství si nikdo nedovolil tipovat. Nikdo v Kašavě takový úspěch nečekal, o to větší byla euforie. Už po vyhlášení výsledků krajských. Proto na vyhlášení Vesnice roku 2016 do Luhačovic i přes nepřízeň počasí vyrazily desítky Kašavjanů. Všichni si užívali festivalový den a odpoledne se doslova nacpali do sálu na tolik očekávané vyhlášení výsledků paní ministryní Karlou Šlechtovou a panem ministrem Marianem Jurečkou. Když paní ministryně oznámila, že vítězem je  „KAŠAVA“, gejzír kašavské radosti neměl konce. Oslava začala už  v Luhačovicích, následně pokračovala v kašavské cukrárně. O půlnoci se vrátila Trnkovjanka z vystoupení a hrálo se, zpívalo a tančilo až do rána. A to nejlepší přišlo nakonec. Největším zážitkem a odměnou pro nás byly oba aldamáše - slavnosti předávání ocenění. Tyto obě slavnosti si užívala celá obec s nesmírnou pohodou a soudržností, budeme na ně dlouho, dlouho vzpomínat.
 
Jak jste se o soutěži dozvěděli?

Díky propagaci soutěže vyhlašovateli soutěže. Ale nejvíce našemu rozhodnutí o účasti v soutěži pomohla účast na  motivačních seminářích u vítězů předcházejících ročníků. Každý seminář byl pro mě velkou inspirací a také motivací pro účast v soutěži.
 
Doporučili byste ostatním obcím, aby se do soutěže přihlásily, resp. proč by se měly hlásit do soutěže?

Už za doby Římské říše platilo, že lid potřebuje ke spokojenosti „nejen chléb, ale i hry“. Každá obec by měla soutěž alespoň jednou zkusit. Většinou při první účasti se výrazný úspěch nedostaví, ale nabyté zkušenosti se následně zúročí v dalších ročnících, tak jak to bylo i v našem případě. Soutěž vřele doporučuji, je to „vysoká škola“ venkova a posunuje rozvoj obcí správným směrem.
 
Co vám soutěž přinesla?

Posílení naší „kašavské“ hrdosti, patriotismu a posílení naší soudržnosti. Nejsou to planá slova. Nespočet SMS gratulací po vítězství znělo takto: „Jsem hrdá/ý že jsem Kašavjan/ka.“ To byla pro mě největší odměna. Soutěž nám přinesla povzbuzení a motivaci do další práce pro naši obec, potvrdila, že směr, kterým obec vedeme, je správný. V neposlední řadě nám přinesla finanční bonus, který nám umožní další rozvoj obce.
 
Co byste vzkázali vyhlašovatelům soutěže?

Ať i nadále podporují tuto soutěž, která pomáhá kultivovat prostředí i mezilidské vztahy na našem krásném venkově a vede obce k jejich dalšímu rozvoji.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven