Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Newsletter MMR pro regionální rozvoj > Rozhovor: Re:start - Nový začátek či ...

Rozhovor: Re:start - Nový začátek či opětovné spuštění

Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem.

 
  1. Co pro vás po mnohaměsíčních přípravách a jednáních dnes znamená projekt Re:start?
Slibujeme si od programu přesně to, co je v jeho názvu: nový začátek či opětovné spuštění…. A aby byl „restart“ našeho kraje skutečně komplexní, jsou od počátku jeho příprav součástí diskuze s příslušnými ministerstvy, krajskými samosprávami, představiteli měst a obcí, zástupců regionální tripartity odborníky i veřejností, abychom důkladně zmapovali všechny potřeby, které mohou region znovu celkově nastartovat a posunout ho dál… 
 
  1.  Co v Re:startu považujete ve svém kraji za priority?
Pokud to úplně zjednoduším, jde o to, aby se v našem regionu zlepšily podmínky pro život i práci a lidé neměli důvod odcházet jinam. Velmi důležitá je například podpora podnikání, hledání nových možností v oblasti technologií a průmyslu i využití moderní vědeckovýzkumné infrastruktury, kterou v kraji máme. Přestože se situace na trhu práce proti loňskému roku výrazně zlepšila, čeká nás v souvislosti se situací v OKD navýšení počtu lidí, kteří jsou bez práce. Na druhé straně ovšem řešíme i opačný problém, kdy firmám v Moravskoslezském kraji chybí technicky vzdělaní a kvalifikování lidé. Je tedy nutné intenzivně se soustředit na podporu technického vzdělávání. Další oblastí je řešení starých ekologických zátěží a znečištění ovzduší.
 
  1. Jaká konkrétní opatření zlepší život lidem ve vašem kraji?
V současné době diskutujeme o všech tématech a ujasňujeme si priority v jednotlivých oblastech. Aktuálně jsme založili Moravskoslezské inovační centrum, budeme podporovat vznik nových i stávajících firem, soustředíme se na podporu profesního vzdělávání ve školách. Chceme také podpořit infrastrukturu a propojení Moravskoslezského kraje, a to dopravně, digitálně i datově…

 
  1. Jaké jsou reakce na projekt Re:start a očekávání občanů?
Příprava strategie a akčního plánu byla průběžně představována na nejrůznějších platformách a setkáních se zástupci obcí, podnikatelské sféry i neziskového sektoru a setkala se s pozitivním ohlasem. Zda se očekávání naplní, jakou část předběžně alokovaných prostředků dokáže náš kraj využít a s jakým dopadem, to vše bude záležet na přístupu a aktivitě všech regionálních aktérů.

 
       5.  Jaká je vaše vize ohledně starých průmyslových areálů? Jak plánujete využít tyto plochy?

Moravskoslezský kraj vnímá využívání starých průmyslových areálů jako prioritu v oblasti přípravy podnikatelských nemovitostí. V souvislosti s vybudováním průmyslové zóny Nošovice se kraj dokonce zavázal tzv. Deklarací porozumění k tomu, že již nebude budovat investiční plochy na zelené louce.

V našem regionu je řada dalších zastaralých a nevyužívaných areálů a objektů v soukromém či veřejném vlastnictví, místo nichž by mohly vzniknout moderní podnikatelské nemovitosti, které by v budoucnu nabídly nové pracovní příležitosti. Na regeneraci ploch mohou obce a kraje využít nově vyhlášený program Ministerstva průmyslu a obchodu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, jehož cílem je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů a přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů. Kraj v rámci přípravy tohoto programu s Ministerstvem průmyslu a obchodu úzce spolupracoval a zjišťoval u jednotlivých měst a obcí míru potřebnosti řešení těchto problémů a potenciální zájem o využití dotačního titulu. Problematiku starých zanedbaných areálů v intravilánech obcí, které po regeneraci nebudou sloužit podnikatelskému využití, by měl řešit připravovaný program Ministerstva pro místní rozvoj.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven