Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Newsletter MMR pro regionální rozvoj > Rozhovor: Regionální podpora by měla být ...

Rozhovor: Regionální podpora by měla být koncepční, ekonomická a cílit na lidi

Rozhovor s prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu, Martou Novákovou.


 
1. Kam by měla být zaměřena regionální podpora v cestovním ruchu?
 
Měla by cílit na lidi - turisty, lázeňské hosty a návštěvníky - a zároveń podporovat oblasti, které jsou součástí dlouhodobé strategické koncepce. Otázkou je, jak ji efektivně zajistit, když neexistuje jednoznačná legislativa, kterou by se regiony mohly řídit. Dnes je rozhodování v každém regionu závislé na rozhodnutí jednotlivých místních samospráv. Ty se soustřeďují především na témata investic a regionálních pravidel. Regionální podpora by prostě měla být koncepční, ekonomická a cílit na lidi.
 
2. Co třeba v budoucnu z hlediska cestovního ruchu nejvíce podporovat?
 
Oblasti cestovního ruchu, které by měly být podporovány centrálně, by měly být stanoveny na základě dlouhodobé strategie rozvoje cestovního ruchu na úrovni státu. Tato strategie, a to mluvíme o období na dalších 20-30 let, zcela schází a je nahrazována krátkodobými plány v jednotlivých regionech. Uvítali bychom seriózní hloubkovou analýzu potenciálu cestovního ruchu v České republice, kterou by realizovala některá z renomovaných zahraničních společností, která s tím má zkušenosti z podobných zemí, jako je ta naše.

Tato strategie by pak měla být akceptována celou společností, napříč politickým spektrem, a měla by vytvářet základ pro dlouhodobé investování v cestovním ruchu v jednotlivých regionech. A to jak investování ze strany státu – zde bychom především očekávali investice do infrastruktury, ale i ze strany regionálních samospráv či soukromých podnikatelských subjektů. Ale to jsou zatím bohužel pouze úvahy.

Dlouhodobá strategie rozvoje cestovního ruchu v ČR  se nemůže týkat pouze ministerstva pro místní rozvoj, ale také jiných rezortů, jiných oblastí státní správy, ať už ministerstva školství a tělovýchovy (např. podpora školních výletů do podporovaných regionů), kultury (podpora kulturních památek) nebo dopravy (podpora dopravní infrastruktury), životního prostředí či vnitra.
 
3. Evropská komise už České republice zatrhla podporu projektů jako jsou rozhledny v údolí, akvaparky bez návštěvníků či evropský golfový ráj. Byl to správný krok?
 
Evropská komise se zachovala logicky, očekává dodržování pravidel. To se v mnoha případech v ČR nestalo a tak přišlo tvrdé opatření. Je to velká rána pro smysluplné projekty a jejich udržitelnost a celá řada podnikatelských i samosprávných subjektů v cestovním ruchu tuto skutečnost doposud odmítá akceptovat; a místo evropských fondů vymáhají nyní tuto podporu od státu. Jenže stát je pod vedením současného ministra financí velmi „šetřivý“ a podporu cestovnímu ruchu, pokud už dá, nechce dávat bez pravidel. A nastavování pravidel, pokud chybí právní rámec, není jednoduché a trvá déle, než jsme předpokládali.
 
4. Ale teď už existuje i dotační titul pouze pro podnikatele v cestovním ruchu – to je dobrá zpráva, ne?
 
Jsme rádi a děkujeme MMR, že se po určitých peripetiích podařilo vyhlásit Národní program podpory cestovního ruchu v regionech na období 2016 – 2020. Sice jsme jeho vyhlášení očekávali dříve, ale i tak jsme rádi, že existuje program, který se zabývá otázkou financování cestovního ruchu v regionech a nabízí možnosti konkrétních řešení.

Pokud se týká vlastního obsahu tohoto materiálu, tak se s ním v současné době podrobněji seznamujeme a projednáváme v rámci naší členské základny. Po zpracování veškerých názorů se konkrétně vyjádříme.
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven