Legislativa

 

Platné právní předpisy

Základní předpisy EU

Plán legislativních prací vlády na rok 2017 - legislativní úkoly MMR

Poř. číslo
Předkladatel
Název legislativního úkolu
Termín stanovený pro implementaci
Stanovený termín předložení vládě
Předpokládaný termín nabytí účinnosti
RIA
1 MMR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 01.18 01.17 07.18 Ano
2 MMR
(spolupředkladatel MD a MŽP)
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel   05.17 07.17 Ano
3 MMR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů   10.17 09.18 Ne
4 MMR
(spolupředkladatel MSP)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím   12.17 10.18 Ne