Oddělení administrativní kapacity

Oddělení administrativní kapacity vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci v oblasti rozvoje lidských zdrojů, resp. administrativních kapacit podílejících se v rámci implementační struktury fondů EU na zajištění řádného a včasného čerpání finančních prostředků z ESI fondů v ČR. Stanovuje koncepci řízení a rozvoje těchto lidských zdrojů, včetně metodického ukotvení. Zajišťuje vzdělávání zaměstnanců Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce na horizontální úrovni.


Vedoucí oddělení
Mgr. Petra Holubová 
+420 224 861 708
petra.holubova@mmr.cz  
 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven