Odbor správy monitorovacího systému

Odboru správy monitorovacího systému zejména zajišťuje provoz centrálních monitorovacích systémů, zajišťuje centrální rozvoj a správu jednotného monitorovacího systému, koordinaci a metodické řízení jednotného monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Dále zpracovává a administruje projekty k získání podpory z Operačního programu Technická pomoc.


Ředitelka odboru
RNDr. Blanka Fischerová
+ 420 224 861 412
blanka.fischerova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 50.66KB]

Odbor správy monitorovacího systému se člení na:

Vedoucí oddělení Ing. Jiří Eisenhammer

Vedoucí oddělení Ing. David Baštař

Vedoucího oddělení Ing. et Ing. Zdenka Marciánová

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven