Odbor řízení a koordinace fondů EU

Odbor řízení a koordinace fondů EU vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci v oblasti metodického řízení a koordinace programů v ČR financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, resp. z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období 2007-2013 a 2014-2020. V této oblasti plní také roli oficiálního partnera vůči Evropské komisi.Ředitelka odboru
Mgr. Kateřina Neveselá
+ 420 224 861 369
katerina.nevesela@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 50.54KB]

 

Odbor řízení a koordinace fondů EU je členěn na:

Vedoucí oddělení Ing. Martina Honců

Vedoucí oddělení Ing. Daniela Nohejlová

Pověřená zastupováním vedoucí oddělení Ing. Jan Vaňkát

Pověřená zastupováním vedoucí oddělení Ing. Klára Droznová

Vedoucí oddělení Mgr. Martin Fatura

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven