Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií

Hlavním posláním odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií je řízení programového období 2014 – 2020 na úrovni Dohody o partnerství, jedná se zejména o následující oblasti:
• celkové sledování pokroku implementace Dohody o partnerství, v případě neplnění či odchýlení se od tematických cílů a priorit financování Dohody o partnerství navrhování nápravných opatření, vč. změn Dohody o partnerství;
• koordinace předběžných podmínek, jejichž splnění je nutné k plnému čerpání EU prostředků;
• zajištění evaluačních činností, tedy vyhodnocování na základě jasných důkazů, zda jsou intervence ESI fondů v maximální možné míře relevantní, účelné, účinné a přinášejí přičitatelné výsledky;
• zajištění strategického přístupu k čerpání EU prostředků, zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství a posílení strategického přístupu od tvorby strategií až po přípravu a realizaci programů a vytváření podpůrných nástrojů strategického řízení v ČR.Ředitel odboru
Ing. David Škorňa
+420 224 861 156
david.skorna@mmr.cz
    Curriculum vitae  [PDF, 119.44KB]
 

 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven