Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Kontakty na vedení ministerstva > Sekce koordinace evropských fondů a ...

Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů

 

Náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů

JUDr. Olga Letáčková
+ 420 224 861 608
olga.letackova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 51.36KB]
 

Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů se člení na:


E-mailové adresy zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj neslouží k podávání stížností/podnětů. Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem naleznete zde.  
 

Oddělení administrativní kapacity vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci v oblasti rozvoje lidských zdrojů, resp. administrativních kapacit podílejících se v rámci implementační struktury fondů EU na ...

Hlavním posláním odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií je řízení programového období 2014 – 2020 na úrovni Dohody o partnerství, jedná se zejména o následující oblasti:

Odbor řízení a koordinace fondů EU vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci v oblasti metodického řízení a koordinace programů v ČR financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, resp. z ...

Odbor publicity EU zejména vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci v oblasti publicity Národního strategického referenčního rámce.

Odbor mezinárodních vztahů koordinuje mezinárodní a EU záležitosti v okruhu působnosti ministerstva, posuzování slučitelnosti právních předpisů v působnosti ministerstva s právem ES/EU, zajišťování spolupráce při ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven