Jste zde: Úvodní strana > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Kontakty na vedení ministerstva > Sekce výstavby a veřejného investování

Sekce výstavby a veřejného investování

 Náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování
Ing. Marcela Pavlová
+ 420 224 862 267
marcela.pavlova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 133.97KB]


E-mailové adresy zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj neslouží k podávání stížností/podnětů. Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem naleznete zde.  

Sekce výstavby a veřejného investování se dělí na:

Odbor práva veřejných zakázek

Odbor územního plánování vykonává zejména funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování s výjimkou problematiky územního rozhodování, včetně výkonu státního dozoru, politiky územního rozvoje a ...

Odbor stavebního řádu vykonává zejména funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění a také funkci obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním ...

Odbor územně a stavebně správní vykonává zejména funkci nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven