Sekce stavebního práva

 Náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva
Ing. Marcela Pavlová
+ 420 224 862 267
marcela.pavlova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 133.97KB]

Sekce stavebního práva se člení na:


E-mailové adresy zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj neslouží k podávání stížností/podnětů. Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem naleznete zde.  

 

Odbor územního plánování vykonává zejména funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování s výjimkou problematiky územního rozhodování, včetně výkonu státního dozoru, politiky územního rozvoje a ...

Odbor stavebního řádu vykonává zejména funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění a také funkci obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním ...

Odbor územně a stavebně správní vykonává zejména funkci nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven