Odbor legislativně právní

Odbor legislativně právní spolupracuje zejména s věcně příslušnými útvary legislativně při přípravě, zpracování a projednávání návrhů právních předpisů v působnosti ministerstva. Dále poskytuje právní servis věcně příslušným útvarům, zajišťuje zastupování ministerstva při soudních jednáních a vede centrální evidenci soudních případů a centrální evidenci smluv.


Ředitelka odboru
Mgr. et Mgr. Marie Kotrlá
+ 420 224 861 312
marie.kotrla@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 168.78KB]

 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven