Odbor informatiky

Odbor informatiky zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících pro ministerstvo v oblasti informatizace společnosti, včetně zpracování analytických a koncepčních dokumentů. Do jeho působnosti dále patří nákup, instalace, správa, servis, údržba a rozvoj programových a technických prostředků integrovaného informačního systému ministerstva.


Ředitel odboru
Ing. Jan Koudelka
+ 420 224 861 271
jan.koudelka@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 164.55KB]

Odbor informatiky se dále člení na:

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven