Sekce státní tajemnice

 

Státní tajemnice
Ing. Zdeňka Pikešová, MPA
+420 224 861 553
zdenka.pikesova@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 181.73KB]
 

Sekce státního tajmeníka se člení na:


E-mailové adresy zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj neslouží k podávání stížností/podnětů. Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem naleznete zde.  

 

Odbor projektového řízení zajišťuje zpracování a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU ve spolupráci s ostatními věcně příslušnými útvary MMR a organizacemi v resortu ministerstva. Dále zajišťuje řízení ...

Odbor legislativně právní spolupracuje zejména s věcně příslušnými útvary legislativně při přípravě, zpracování a projednávání návrhů právních předpisů v působnosti ministerstva. Dále poskytuje právní servis věcně ...

Odbor personální vykonává personální agendu spočívající zejména ve vedení personální evidence, zpracování platů zaměstnanců ministerstva, řešení pracovněprávních a zaměstnaneckých záležitostí včetně realizace ...

Odbor kontroly vykonává zejména následné veřejnosprávní kontroly, které jsou součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven