Oddělení pohřebnictví

Oddělení pohřebnictví tvoří legislativní, koncepční a metodické podmínky pro rozvoj veřejných a neveřejných pohřebišť včetně refundací sociálních pohřbů obcím a koordinaci mezinárodních aktivit spojených s repatriací těl zemřelých mezi státy. Oddělení zajišťuje působnost ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v pohřebnictví.


Vedoucí oddělení
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. 
+420 224 864 146
tomas.kotrly@mmr.cz

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven