Odbor regionální politiky

Odbor regionální politiky zajišťuje zejména působnost ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech regionální politiky, výkon státní správy v oblasti poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelními a jinými pohromami. Zajišťuje také pro MMR činnosti pracoviště státní statistické služby.

Ředitel odboru
Ing. David Koppitz
+ 420 224 864 488
david.koppitz@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 49.19KB]
 

Odbor regionální politiky se člení na:

Vedoucí oddělení Ing. Andrea Daňková

Vedoucí oddělení Ing. Radana Leistner Kratochvílová

Vedoucí oddělení Ing. Milena Brožová

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven