Odbor politiky bydlení

Odbor politiky bydlení zejména vykonává funkci ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v legislativně-právní a analytické oblasti politiky bydlení a formulace bytové politiky, její implementace a administrace programů podpory bydlení. Odbor zároveň monitoruje aktivity Státního fondu rozvoje bydlení a koordinuje vzájemné aktivity v oblasti bytové politiky.

Ředitel odboru
RNDr. Jiří Klíma
+420 224 864 398
jiri.klima@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 54.77KB]
 

Odbor politiky bydlení se člení na:

Vedoucí oddělení JUDr. Pavla Schödelbauerová

Vedoucí oddělení Ing. Alexandra Vobořilová

Vedoucí oddělení Ing. Hana Pejpalová

Vedoucí oddělení Mgr. Věra Pelíšková

Vedoucí oddělení Ing. Bc. Pavel Rakouš

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven