Sekce regionálního rozvoje

 

Pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce 

Ing. David Koppitz
+ 420 224 864 488
david.koppitz@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 49.19KB]


Sekce regionálního rozvoje se člení na:


E-mailové adresy zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj neslouží k podávání stížností/podnětů. Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem naleznete zde.  
 

Odbor regionální politiky zajišťuje zejména působnost ministerstva jako ústředního orgánu státní správy ve věcech regionální politiky, výkon státní správy v oblasti poskytování státní pomoci při obnově území ...

Odbor cestovního ruchu tvoří legislativní, koncepční a metodické podmínky pro rozvoj cestovního ruchu včetně využívání strukturálních fondů a koordinaci mezinárodních aktivit spojených s rozvojem cestovního ruchu ...

Odbor politiky bydlení zejména vykonává funkci ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v legislativně-právní a analytické oblasti politiky bydlení a formulace bytové politiky, její implementace a ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven