Odbor kanceláře

Odbor kanceláře vykonává činnosti sekretariátu ministryně, zejména vedení agendy ministryně, vedení vládní a parlamentní agendy, zajištění protokolární činnosti v rámci ministerstva a koordinace sledování plnění plánu hlavních úkolů ministerstva.


Ředitel odboru
Ing. arch. Petr Klán
+420 224 861 650
petr.klan@mmr.cz    
 

Součástí odboru kabinetu je:

Vedoucí oddělení Ing. Karina Vítková

Vedoucí oddělení Venuše Kuželová

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven