Odbor kabinetu

Odbor kabinetu zejména zajišťuje a zpracovává analytické informace, přípravu podkladů, stanovisek, strategických a koncepčních materiálů pro ministryni. Zabezpečuje provázanost strategického zaměření s ostatními orgány veřejné správy jak v rámci, tak i vně ministerstva.


Ředitel odboru
Mgr. Lukasz Kryński
+420 224 861 196
lukasz.krynski@mmr.cz 
    Curriculum vitae [PDF, 49.99KB]
 
Jméno Oblast poradenství
Mgr. Lukasz Kryński Ředitel odboru
Bc. Miroslava Špelinová Asistentka ředitele
Mgr. Sára Petrová Legislativní návrhy – připomínková řízení
Mgr. Pavel Herman Příprava zákona o VZ
Mgr. Pavel Mráček Podpora venkova, regionální rozvoj
Mgr. Martin Mrnka Optimalizace využití nástrojů v oblasti tzv. tradičních médií
Ing. Tomáš Sklenář Stavební právo, stavební zákon
Mgr. Ivana Nesétová Sociální politika bydlení
Bc. Václav Nebeský Informační technologie
MgA. Ivan Vágner Mediální a firemní komunikace, marketing a nová média
Ing. Miloslav Zeman Reorganizace VIS a implementace nové infrastruktury, Smart Cities
Ing. František Kubovič  Cestovní ruch ČR, koncepce rozvoje destinačního managementu (MMR a CzT)
Evžen Teršl Kybernetická bezpečnost

Vedoucí oddělení Mgr. Pavel Herman

Vedoucí oddělení Bc. Miroslava Špelinová

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven