Oddělení interního auditu

Oddělení interního auditu se zejména zaměřuje na zkoumání a vyhodnocování systému řízení a kontroly uvnitř ministerstva a zavádění systematického přístupu k hodnocení a řízení rizik a dále klade důraz na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů na ministerstvu.

Vedoucí  oddělení
Ing. Dana Ratajská
+420 224 862 200
dana.ratajska@mmr.cz 


 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven