Útvary přímo řízené ministryní

 
 


Přehled útvarů přímo řízených ministryní:


E-mailové adresy zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj neslouží k podávání stížností/podnětů. Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem naleznete zde.  

 

Oddělení interního auditu se zejména zaměřuje na zkoumání a vyhodnocování systému řízení a kontroly uvnitř ministerstva a zavádění systematického přístupu k hodnocení a řízení rizik a dále klade důraz na přidávání ...

Odbor kanceláře vykonává činnosti sekretariátu ministryně, zejména vedení agendy ministryně, vedení vládní a parlamentní agendy, zajištění protokolární činnosti v rámci ministerstva a koordinace sledování plnění ...

Odbor kabinetu zejména zajišťuje a zpracovává analytické informace, přípravu podkladů, stanovisek, strategických a koncepčních materiálů pro ministryni. Zabezpečuje provázanost strategického zaměření s ostatními ...

Odbor komunikace má za úkol centrální koordinaci aktivit ministerstva v oblasti komunikace, prezentace a propagace ve všech oblastech působnosti ministerstva. Odbor komunikace také pečuje o odbornou knihovnu a ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven