Odbor řízení operačních programů

Odbor řízení operačních programů vykonává funkci Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program, Integrovaný regionální operační program, Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní město Praha a Fond soudržnosti.


Ředitel odboru řízení operačních programů 
Ing. Rostislav Mazal
+420 224 861 379
rostislav.mazal@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 190.24KB]

 

 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven