Odbor řízení operačních programů

Odbor řízení operačních programů vykonává funkci Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program, Integrovaný regionální operační program, Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní město Praha a Fond soudržnosti.


Ředitel odboru řízení operačních programů 
Ing. Rostislav Mazal
+420 224 861 379
rostislav.mazal@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 190.24KB]

 

Odbor řízení operačních programů se člení na:

Vedoucí oddělení PhDr. Aleš Pekárek

Vedoucí oddělení Ing. Petr Uhříček

Vedoucí oddělení Ing. Miloslav Žiak

Vedoucí oddělení Mgr. Lukáš Křivka

Vedoucí oddělení Ing. Lucie Truncová

Vedoucí oddělení Ing. Lenka Kriegischová

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven