Odbor evropské územní spolupráce

Odbor evropské územní spolupráce zejména zabezpečuje koordinační role Řídicího/Národního orgánu operačních programů přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA a Cíle 3 Evropská územní spolupráce a realizace těchto programů. Dále odbor vykonává funkci národního koordinátora programů nadnárodní spolupráce a meziregionální spolupráce ESPON a INTERACT.

Ředitel odboru
RNDr. Jiří Horáček
+420 224 86 2244
jiri.horacek@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 155.22KB]
 

 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven