Sekce evropských programů

 

Náměstek pro řízení sekce evropských programů

Mgr. Zdeněk Semorád
+ 420 224 861 225
zdenek.semorad@mmr.cz
    Curriculum vitae [PDF, 48.29KB]
 

Sekce evropských programů se člení na:


E-mailové adresy zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj neslouží k podávání stížností/podnětů. Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem naleznete zde.  

 

Odbor Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc vykonává funkci Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc.

Odbor evropské územní spolupráce zejména zabezpečuje koordinační role Řídicího/Národního orgánu operačních programů přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA a Cíle 3 Evropská územní spolupráce a realizace těchto ...

Odbor řízení operačních programů vykonává funkci Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program, Integrovaný regionální operační program, Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument pro Cíl 2 ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven