Odbor účetnictví a finančních služeb

Odbor účetnictví a finančních služeb vykonává zejména účetní operace ministerstva jako účetní jednotky a zabezpečuje výkon řídící kontroly v kompetenci hlavního účetního. Do působnosti odboru dále náleží správa všech bankovních účtů ministerstva a provádění platebních operací ministerstva, evidence a likvidace faktur a výkon pokladní služby.


Ředitel odboru
Ing. Radek Lejtnar
+ 420 224 861 549
radek.lejtnar@mmr.cz
    Curriculum vitae   [PDF, 70.84KB]

 

Odbor účetnictví a finančních služeb se člení na:

Vedoucí oddělení Ing. Pavel Brabec

Vedoucí oddělení Ing. Milena Kochová

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven