Odbor rozpočtu

Odbor rozpočtu zabezpečuje zejména rozpočtový proces kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj a financování programů v působnosti ministerstva. Dále odbor rozpočtu vykonává funkce řídícího orgánu pro Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hl. m. Prahu, Integrovaný operační program a operační program Technická pomoc v oblasti administrace a plateb.


Ředitelka odboru
Ing. Eva Štěpánková
+420 224 861 160
Eva.Stepankova@mmr.cz
 

 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven